Kitab-ul Hiyel - Ihsan Oktay Anar

Posted by  on 21.06.2017

Lalezar Necep Beyin, K?l?c Ali Pasa Camii muvakkitlerinden Kedigoz Besir Dededen naklettigi bir rivayete gore, Calud, Gulhane Hatt-? Humayunundan bir y?l, Custinyaninin Cadde-i Kebirde Frans?z Tiyatrosunu acmas?ndan ise alt? ay sonra, Diyarbekirli ikiz hiyelkarlar?n da yard?m?yla yeni bir devridaim makinesi yapmaya koyulmustu. Art?k otuz yas?n? coktan geride b?rakt?g

Read Online Download now

Be the first to reply