Iki Efendinin Usag? - Carlo Goldoni

Posted by  on 09.08.2017

Carlo Goldoni, Iki Efendinin Usag?n?, 1745te Pisada avukatl?k yapmakta oldugu s?rada yazar. 117 oyunundan dordunu yazm?st?r daha. Venedikli oyuncu Sacchinin onerisi uzerine kaleme ald?g? oyunun, ilkin her perdesinin onemli uc, dort sahnesini yazmakla yetinir. Obur sahneleri oyuncular Commedia dellArte gelenegine uygun olarak dogactan oynarlar. 1753te Goldoni eksik sa

Read Online Download now

Be the first to reply